Nová zelená úsporám

Ušetřete až ½ ze stanovených nákladů

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech. Uspořit můžete až polovinu investovaných nákladů do podporovaných aktivit. Dotace se vztahuje např. na zateplení GUTEX, technologii soběstačnosti nebo stavbu nízkoenergetických či pasivních domů. Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí především snížením emisí CO2, dosáhnout úspory energie a stimulovat ekonomiku ČR.

Nová zelená úsporám platí pro:

  • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropy a výměna oken a dveří)
  • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
  • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Nákup solárních termických a fotovoltaických systémů
  • Zelené střechy
  • Využití tepla z odpadní vody
  • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace
  • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla a kotle na biomasu
  • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů

HORKÁ LINKA - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - 800 260 500

Pro právnické i fyzické osoby, pro rodinné i bytové domy

O dotace z programu NZÚ si můžete zažádat, pokud jste vlastníci nebo stavitelé rodinného nebo bytového domu. Program platí pro fyzické i právnické osoby a také pro nabyvatele rodinného domu nebo bytu.

Žádost o vyplacení

Žádost o dotaci můžete podat na stránkách programu před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu až do 31 prosince 2021. Dotaci dostanete až po řádném dokončení dotovaných aktivit a obvykle bývá proplacena do tří týdnů.

Kontaktujte nás

Dotazník