Základní druhy izolačních materiálů

Čím izolovat?

Minule jsme si představili, proč je dobré zateplovat a jaké způsoby zateplení existují. Další základní otázkou je, jaké izolační materiály je možné použít a jaké jsou jejich zásadní vlastnosti? Pojďme se na ně tedy mrknout.

Při volbě izolačního materiálu je důležité ujasnit si, jaké od něj očekáváme vlastnosti. Tou nejdůležitější je hodnota součinitele tepelné vodivosti. Čím je hodnota nižší, tím méně tepla materiál propustí. Další důležité vlastnosti pak tvoří objemová hmotnost, nasákavost, pevnost, hořlavost, toxicita, cena, tepelná stabilita nebo difúzní faktor. Pomocí těchto vlastností poznáme, pro jaký případ se hodí jaký typ tepelné izolace.

Kromě materiálu vznikají drobné odlišnosti také s různými výrobci, vždy je tedy vhodné vycházet z hodnot udávaných konkrétním výrobcem.

Než se začtete do vlastností jednotlivých materiálů, koukněte na akustický a tepelný test.

Druhy izolačních materiálů:

Extrudovaný polystyren (XPS)

Extrudovaný polystyren je vyráběn v mnoha druzích podle pevnosti v tlaku. Na rozdíl od pěnového polystyrenu se po rozlomení nedrolí na jednotlivé kuličky a patří jako jeden z mála k nenasákavým izolacím, vyplatí se vám ho tedy použít i v místech s vyšší vlhkostí. 

Výhody: vysoká pevnost, snadná opracovatelnost, široká možnost použití, nízká nasákavost, nízká hmotnost

Nevýhody: neekologický materiál, vyšší cena, citlivost na vyšší teplotu (+75°C), citlivost na organická rozpouštědla, chemická výroba, nízká měrná tepelná kapacita (sklony k přehřívání)

Pěnový polystyren (EPS)

Hlavně díky jeho ceně je u nás pěnový polystyren jedním z nejrozšířenějších materiálů. Vyrábí se dvěma způsoby – vypěňováním do forem, nebo řezáním z vypěněných kvádrů. Zejména druhý způsob má ale několik špatných vlastností, například smršťování do původního nenapěněného stavu, nebo citlivé reakce na vysoké teploty. Čím vyšší je teplota (+70°C), tím více se materiál stáhne.

Výhody: snadná opracovatelnost, nízká hmotnost, cena

Nevýhody: citlivost na teplotu (+70°C), stárnutí materiálu, objemové změny, rozpustnost organickými rozpouštědly, citlivost na vlhkost, malá odolnost v tlaku, hořlavost, neekologičnost materiálu, chemická výroba, nízká měrná tepelná kapacita (sklony k přehřívání)

Polyuretan (PUR)

Umělý materiál s velice dobrými izolačními vlastnostmi je polyuretan. Používá se ve formě měkké pěny (molitanu), nebo tvrdé pěny (PUR), která je ideální ve stavebnictví. Polyuretan dobře snáší teploty mezi -50°C až 130°C.

Výhody: vysoká pevnost, široké možnosti využití, dobrá přilnavost k podkladu, odolnost vůči většině org. rozpouštědlům

Nevýhody: velká neekologičnost, citlivost na UV záření, vyšší cena, chemická výroba, nízká měrná tepelná kapacita (sklony k přehřívání)

Minerální a skelná izolace

Prvotní surovinou při výrobě minerální vlny je čedič, skelné vlny jsou tvořeny křemičitým pískem a dalšími sklotvornými příměsemi. S materiály se dobře pracuje a snadno se tvarují, při práci se skelnou vatou se však musí dbát na ochranné pomůcky, protože ostrá a tenká vlákna mohou snadno proniknout do kůže a způsobit tak ranky a záněty. Minerální a skelné izolace nejsou vhodné do míst s vyšší vlhkostí, ztrácejí zde totiž veškeré technické parametry.

Výhody: dobré zvukově izolační vlastnosti, prostup vodních par, odolnost vůči vysokým teplotám (+300°C), malá tepelná roztažnost, nízký difúzní odpor, tvarovatelnost, nehořlavost, odolnost vůči hmyzu a hlodavcům, široká oblast použití

Nevýhody: náročnost kvality provedení, vysoká nasákavost, horší komfort při práci s materiálem, respirabilní materiál, vyšší cena, nízká měrná tepelná kapacita (sklony k přehřívání)

Pěnové sklo:

Pěnové sklo se vyrábí napěněním skloviny pomocí práškového uhlí a má charakteristicky černou barvu. Jde o mimořádně odolný materiál, který velmi dobře snáší vysoké teploty, zatížení tlakem i agresivní prostředí (plísně, chemikálie apod.). Je zcela vodo/parotěsné. 

Výhody: vysoká pevnost v tlaku, nenasákavost, biologická a chemická odolnost, snadná opracovatelnost, nehořlavost, dlouhá životnost

Nevýhody: nepropustnost vodních par, žádná pružnost, vyšší cena

Dřevovlákno:

Dřevovlákno existuje převážně ve formě dřevovláknitých desek, které jsou obvykle vyrobeny z odpadního materiálu pil. Měkké i tvrdé desky mají nízký difúzní odpor, jsou velmi pevné a neakumulují teplo. Z těchto důvodů se dají využít v jakékoliv části domu: jako vnitřní izolace obvodových stěn, zateplení půdních prostor, střech, izolace podlah nebo vnější izolace domu. 

Výhody: ekologičnost, ochrana proti chladu i horku, dobré zvukově izolační vlastnosti, prodyšnost, rychlost výstavby, široká možnost využití, vysoká měrná tepelná kapacita

Nevýhody: vyšší cena, vyšší objemová hmotnost – někdy může komplikovat manipulaci

Pokud se chcete zejména o dřevovláknu dozvědět více, podívejte se na více informací o tomto materiálu

Dotazník

Kontaktujte nás